POSTUP PRI REKLAMÁCII:

 

Našli ste závadu, alebo niečo nieje v poriadku ??

 

Zabalte a pošlite nám výrobok nazad - doporučene na adresu:

MediaPromo, s.r.o., TianDeBeauty.sk, Hradiská 502/13, 038 52 Sučany.

Nezabudnite priložiť doklad (faktúru) a reklamačný protokol s popisom chyby výrobku. Ak tovar vraciate a odstupujete od zmluvy treba priložiť vyplnený formulár odstúpenie zmluvy.

 

Reklamácia bude vybavená bez zdržania, maximálne do 30 dní od dátumu doručenia. 

Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Reklamovaný tovar poslaný prepravnou spoločnosťou a dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci.  

Odoslanie vyreklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady.

 

Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

 

Záručná doba na ponúkaný tovar v internetovom obchode je 24 mesiacov.