Súhlas so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektu

1. Osobné údaje, ktoré budú spracované:

 • meno a priezvisko,
 • poštová adresa,
 • fakturačná adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • IP adresa,
 • Cookies.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

Spracovanie objednávky pre predaj a zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa eshopu.

Doba spracovania osobných údajov je:
Po dobu trvania zmluvy a následne ešte tri roky od jej ukončenia.

3. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím stranám:

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že bol prevádzkovateľom internetového obchodu riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov*, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú prevádzkovateľovi internetového obchodu poskytnuté dobrovoľne.

*Poučenie Poskytovateľa osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len “Nariadenia”) informuje, že:

 • osobné údaje Poskytovateľa osobných údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,
 • dôvodom poskytnutia osobných údajov Poskytovateľa osobných údajov je zasielanie obchodných ponúk Prevádzkovateľa eshopu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu nemenoval žiadneho poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia,
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu nemá v úmysle predať osobné údaje Poskytovateľa osobných údajov do tretej krajiny, medzinárodným organizáciám alebo iným ako vyššie uvedeným tretím stranám,
 • Poskytovateľ osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od prevádzkovateľa internetového obchodu prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a má právo vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má podozrenie, že prevádzkovateľ internetového obchodu postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s nariadením.